Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Main menu:

Aurora

Livsutfordringer > Livsutfordringer > Du kan få hjelp hos

Aurora

Hjemmeside
Organisasjonens adresse:
Aurora
Møllergata 23
0028 OSLO
Telefon: 22 20 99 83
post@aurora-stotteforening.no

AURORA - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer er en ideell og politisk/religiøst uavhengig medlemsorganisasjon for mennesker som er, eller har vært, rammet av psykiske plager eller psykisk sykdom, slekt og venner og andre som er engasjert i psykisk helse.

Forsiden

Back to content | Back to main menu