Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Main menu:

Bjørn - en coach/veileder å snakke med

Livsutfordringer > Livsutfordringer
Bjørn - en coach/veileder å snakke med
Han kan bl.a. hjelpe deg med :
 • valgvegring
 • fastlåste perspektiver
 • lav selvfølelse
 • ensomhet
 • offerroller
 • avvisning/mobbing
 • mestringsproblemer
 • sårbarhet
 • unngåelsesatferd
 • "blinde flekker"
 • fastlåste følelser
 • vanskelige relasjoner
 • generell utilfredshet
 • fysisk spenning
 • stress
 • tap av mål og mening
 • uhensiktsmessige hemninger
Annen hver Onsdag kommer Bjørn til oss og er tilgjengelig for deg
mellom kl 12:00 og 15:30.


Du kan også ta kontakt med Bjørn via kontaktskjemaet nedenfor.

Bjørns bakgrunn:
Psykiatrisk sykepleier, utdannelse i familieterapi, veilederutdanning,
helsecoachutdanning og har diverse kurs i Nevrolingvistisk programmering,
Tankefeltterapi mm.
Han stiller krav til deg:
 • Du må selv bestemme deg for å komme
 • Du må ha et ønske om å endre utilfredstillende reaksjoner,
 • forhold eller situasjoner i livet ditt.
 • Du må være villig til å ta ansvar og følge opp avtalte timer


epost
telefon

Back to content | Back to main menu