Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Main menu:

Den Uavhengige Sosialrådgivningen

Livsutfordringer > Livsutfordringer > Du kan få hjelp hos

Den Uavhengige Sosialrådgivningen

Hjemmeside
Organisasjonens adresse:
Den Uavhengige Sosialrådgivningen
Stensberggata 26
0170 OSLO
Telefon: 90 40 53 68
dushioa@outlook.com

Trenger du noen å snakke med om dine utfordringer?
Hvis du trenger hjelp til å rydde i hodet og legge en plan for hvordan du håndterer problemene når det butter litt,
kan du nå kontakte DUS for en samtale.
Den uavhengige sosialrådgivningstjenesten (DUS) er et gratis og uforpliktende tilbud om hjelp,
drevet av sosionomstudenter under veiledning av erfarne fagfolk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vi vil lytte og være en god samtalepartner. Samtidig vil vi kunne komme med gode råd
om hvor du kan henvende deg videre til andre tilbud om du skulle ha behov for det.
Forsiden

Back to content | Back to main menu