Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Main menu:

Fontenehuset i Oslo

Livsutfordringer > Livsutfordringer > Du kan få hjelp hos

Fontenehuset Oslo Øst

Hjemmeside
Organisasjonens adresse:
Fontenehuset Oslo øst
Hagegata 25
0653 Oslo
Telefon: 22 08 33 90
Post@fontenehuset-osloost.no


,

Fontenehusmodellen er en internasjonalt anerkjent rehabiliteringsmodell, basert på humanistiske verdier. Fontenehusene bidrar til at mennesker med psykiske helseproblemer får arbeids- og samfunnsmessig tilhørighet gjennom frivillig arbeid på Fontenehusene.

Back to content | Back to main menu