Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Husk å ta vare på dine egne

Livsutfordringer > Helse-problemer

Husk å ta vare på dine egneForsiden

Back to content