Fortell anonymt om ditt møte med byråkratiet. Klikk her

VI GIR HJELP TIL SELVHJELP
VI TILBYR

* Gratis hjelp fra jurister
* Gratis hjelp fra økonomer
* Gratis hjelp fra sosionomer
* Gratis hjelp fra helsepersonell
* Gratis hjelp med gjeldsproblemer

* Utveksling av erfaringer
* Støtte og veiledning
* Kontakt med hjelpeorganisasjoner
* Kontakt med støttegrupper
* Samvær med likestilte

* Gratis kaffe/matservering
* Gratis billetter til div.arrangementer

VÅR HJERTESAK

Vi arbeider med fattigdomsproblematikken i det norske samfunnet
ved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett generelt
og for at alle skal få den hjelp de faktisk har krav på

VÅR MÅLGRUPPE

mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon:
* aleneforsørgere
* arbeidsledige og andre rammet av sviktende inntekt
* gjeldsoffre
* mennesker på varige eller mildertidige trygdeytelser
* sosialhjelpsmottakere
* økonomisk vanskeligstilte

Dette kan skje DEG
* ved langvarig arbeidsledighet
* ved langvarig sykdom
* etter samlivsbrudd
* etter boligkrakk

GI DIN STØTTE HER!

Share

Husk å ta vare på dine egne

Kan også ses med norsk tekst her

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2016

NAV inviterer nå frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2016. Det kan søkes om tilskudd til drift og tilskudd til prosjekter/aktiviteter.

Les om utlysningen om ordningen her

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom skal bidra til å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom.

Det kan søkes om tilskudd til drift og tilskudd til prosjekter/aktiviteter. Søknadsfristen er 18. desember 2015.

Share

Myndigheter / politikere - DET ER DERE SOM SKULLE SKAMME DERE!

Mange familier må spise Grandiosa julaften med et totalbudsjett for høytidsdagen for en voksen person på kr 190 og barn ca 100.

Les artikkelen på NRK Hordaland her

Ordningene dere har laget henger ut og stigmatiserer ulykkelige mennesker som av forskjellige grunner har havnet utenfor systemet deres i "verdens rikeste land".

Er dere så opptatt i å skaffe dere internasjonale, godt betalte jobber at dere glemmer deres egne?

Her er flere eksempler:
Soker ikke om penger til fattige barn publ.27.10.2015
Flere står i kø for å få gratis mat publ.19.10.2015
Sterk økning i antall foreldre på trygd publ.30.09.2015
Gjør opprør mot fattigdom publ.08.09.2015
Barndommens pris publ.08.09.2015
Rekordmange ber om feriehjelp - givergleden er overveldende publ.11.07.2015
Ga bort badeferie til fattig familie publ.07.07.2015
Få kommuner søker om hjelp til fattige familier publ.04.05.2015
Enorm økning i hjelpeforespørsler pa facebook publ.26.03.2015
6100 flere barn ble fattige i Norge publ.12.02.2015
Forventer flere i matkø publ.21.01.2015
Antall fattige i Kristiansand doblet på tre år publ.03.12.2014
Regjeringa vil hjelpe unge mødre publ.30.07.2012
Stadig flere fattige barn publ.26.01.2012

Share

En skjønner ikke problemet før en selv står i det

Det var tungt, jeg satt mye hjemme. Det var ikke noe ålreit.
Når man går så lenge uten jobb gror man fast hjemme. Det var vanskelig å gå ut døra.

Nordmenn vil gjerne redde verden, men lukker øynene for sine egne problemer.
Flott at NHO, LO, NAV og andre endelig forstår utfordringene i eget land.

Så får tiden vise om de gjør noe mer med det.

Les artikkelen på NRK

Share

Hvem er de største (mis)brukerne av offentlige middler?

av ikke nav

Alt NAV har gjort har vært en fiasko, er den drepende kommentaren fra Austlid (adm.dir. i IKT Norge )til den planlagte pengebruken.

Les artikkelen her

Enda en artikkel

Hvor mange fadeseprosjekter får de lov å gjøre? Gang etter gang.
Vi minnes jo forrige navn, Rikstrygdeverket og deres fadeser.

Men de små som gjør en tabbe straffes hardt.

Share

Skam tvinger fattige i isolasjon

skam

Forskning tyder på at fattigdom er skambelagt i de fleste land. Det fører til isolasjon og handlingslammelse.

Når en ikke klarer å leve opp til forventningene, og de blir stadig påminnet om at de ikke strekker til. I det ligger det mye skam, sier professor Lødemel som forsker på fattigdom.

Les hele artikkelen på forskning no

Share

Sosialhjelpmottakere blir stigmatisert og forhindret i å komme på bena igjen (Del 2)

Sosialklienter skal leve på 5700 kroner pr måned. SIFOs referansebudsjett er på 8100 kroner.
Dersom en sosialklient klarer å skaffe seg noen inntekter, blir stønaden umiddelbart redusert tilsvarende.
For å komme ut av situasjonen må de skaffe seg en bruttoinntekt på minst 23.000 kroner måneden.
Har en inntekt under dette beløpet, blir en straffet med tilsvarende reduksjon av støtten.

Hvor er insentivet til inntekter da?

De som har bestemt dette er sikkert belest og har fine akademiske titler.
Men hvor er intelligensen, fornuften og bondevettet?

Share

Nye tanker fra den nye NAV-direktøren

Hun sier: Vi må fri oss fra synet om at mennesker går til Nav for å hente penger

En må vel forså henne slik at en må vekk fra gammelt tankegods.

Les artikkelen i Dagbladet

Vi får håpe dette når gjennom nedover i systemet.

Share

Sosialhjelpmottakere blir stigmatisert og forhindret i å komme på bena igjen (Del 1)

Sosialhjelpmottakere mottar hjelp til livsopphold (Kilde: Regjeringen)
Satsene er basert på et referansebudsjett utviklet av (Kilde:SIFO) (Statens institutt for forbruksforskning) som ikke spesifiserer den enkelte post slik at en kan ettergå dataene.
Uføretrygd (Kilde:NAV) og minstepensjon (Kilde: NAV)er ikke direkte sammenlignbar fordi beløpene skal dekke strøm og husleie også.

Ensligboende voksen
Til
Sosialhjelp
Minimum
Sosialhjelp
Maximum
SIFO
referansebudsjett
Uføretrygd (100%)
Minimum
Minstepensjon
.
Mat og drikke 1940 2700 2700
Klær og sko 640 760 760
Personlig pleie 530 680 680
Fritid 980 980 980
Reise 680 680 680
Andre dagligvarer - - 220
Husholdsartikler - - 340
Møbler - - 320
Telefon og mediebruk - - 1520
Total 4770 5700 8100 18614 11644

Sosialklienter skal derved ikke holde huset rent, ha telefon, TV eller internett.
Hvordan skal en kunne holde seg oppdatert, søke jobb og være sosial i dagens multimedia samfunn basert på sosiale medier?????

Ansatte i NAV henviser til Frelsesarmeen for å få klær, Fattighusets utdeling av mat, biblioteket for å lese nettaviser og søke jobb på PC der.
Har du vært uheldig og kommet i denne situasjonen så skal du holdes nede, duperes og henges ut.

Vi sier bare HUFF for hvilken innsikt, forståelse og medmenneskesyn !!!!

Share

NRK-lisensen skaper gjeldsproblemer

NRK hovedkontor Marienlyst

Den minst velkomne regningen en får i postkassen er NRK lisensen viser ny undersøkelse. Les artikkellen i E24

Det verste er vel at den kommer i januar (like etter julen) og juli (midt i ferien).

Og dessuten har NRK Lisenskontoret lov til å ta kr 206 i purregebyr mot normalt kr 65 for andre kreditorer.
Deretter et inkassovarsel på kr 860 mot normalt kr 650

Ifølge undersøkelser fra Sifo sier 56 prosent at lisensavgiften er den eneste, eller en av årsakene til at de har betalingsproblemer.
Les hele SIFO-rapporten her

Share

Dit har ikke vi råd til å gå

Inntekt og formueeliten mottar pr billett kr. 1865 (2 timers lykke)

Billettpris gjennomsnitt kr 307
Kilde Operaens årsregnskap 2014

Sosialhjelpmottakere mottar pr måned kr 5700 (720 timers ulykke)

Kilde Regjeringen 2015
Se også SIFO 2015

Share
Subscribe to Selvhjelpenshus Oslo RSS