Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content
VI TILBYR
* Gratis hjelp fra jurister
* Gratis hjelp fra økonomer
* Gratis hjelp fra sosionomer
* Gratis hjelp fra helsepersonell
* Gratis hjelp med gjeldsproblemer
* Utveksling av erfaringer
* Støtte og veiledning
* Kontakt med hjelpeorganisasjoner
* Kontakt med støttegrupper
* Samvær med likestilte
* Gratis kaffe/matservering
* Gratis billetter til div.arrangementer
VÅR HJERTESAK
Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnet
ved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett generelt
og for at alle skal få den hjelp de faktisk har krav på
Dette kan skje DEG
* ved langvarig arbeidsledighet
* ved langvarig sykdom
* etter samlivsbrudd
* etter boligkrakk


VÅR MÅLGRUPPE
mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon:
* aleneforsørgere
* arbeidsledige og andre rammet av sviktende inntekt
* gjeldsoffre
* mennesker på varige eller mildertidige trygdeytelser
* sosialhjelpsmottakere
* økonomisk vanskeligstilte
Tilskudd til drift av organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte 2018
NAV inviterer nå frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2016. Det kan søkes om tilskudd til drift og tilskudd til prosjekter/aktiviteter.
Les om utlysningen om ordningen her
Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom skal bidra til å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom.
Det kan søkes om tilskudd til drift og tilskudd til prosjekter/aktiviteter. Søknadsfristen er iløpet av desember

Myndigheter / politikere - DET ER DERE SOM SKULLE SKAMME DERE!

Mange familier må spise Grandiosa julaften med et totalbudsjett for høytidsdagen for en voksen person på kr 190 og barn ca 100.
Les artikkelen på NRK Hordaland her
Ordningene dere har laget henger ut og stigmatiserer ulykkelige mennesker som av forskjellige grunner har havnet utenfor systemet deres i "verdens rikeste land".
Er dere så opptatt i å skaffe dere internasjonale, godt betalte jobber at dere glemmer deres egne?
Her er flere eksempler:
Soker ikke om penger til fattige barn
Flere står i kø for å få gratis mat
Sterk økning i antall foreldre på trygd
Gjør opprør mot fattigdom
lBarndommens pris
Rekordmange ber om feriehjelp - givergleden er overveldende
Ga bort badeferie til fattig familie
Få kommuner søker om hjelp til fattige familier
Enorm økning i hjelpeforespørsler pa facebook
6100 flere barn ble fattige i Norge
Forventer flere i matkø
Antall fattige i Kristiansand doblet på tre år
Regjeringa vil hjelpe unge mødre
Stadig flere fattige barn

En skjønner ikke problemet før en selv står i det
Det var tungt, jeg satt mye hjemme. Det var ikke noe ålreit.
Når man går så lenge uten jobb gror man fast hjemme. Det var vanskelig å gå ut døra.
Nordmenn vil gjerne redde verden, men lukker øynene for sine egne problemer.
Flott at NHO, LO, NAV og andre endelig forstår utfordringene i eget land.
Så får tiden vise om de gjør noe mer med det.
Les artikkelen på NRK

Hvem er de største (mis)brukerne av offentlige middler?
Alt NAV har gjort har vært en fiasko, er den drepende kommentaren fra Austlid (adm.dir. i IKT Norge )til den planlagte pengebruken.
Les artikkelen her

Enda en artikkel
Hvor mange fadeseprosjekter får de lov å gjøre? Gang etter gang.
Vi minnes jo forrige navn, Rikstrygdeverket og deres fadeser.
Men de små som gjør en tabbe straffes hardt.
Skam tvinger fattige i isolasjon

Forskning tyder på at fattigdom er skambelagt i de fleste land. Det fører til isolasjon og handlingslammelse.
Når en ikke klarer å leve opp til forventningene, og de blir stadig påminnet om at de ikke strekker til. I det ligger det mye skam, sier professor Lødemel som forsker på fattigdom.
Les hele artikkelen på forskning no

Sosialhjelpmottakere blir stigmatisert og forhindret i å komme på bena igjen (Del 2)
Sosialklienter skal leve på 5700 kroner pr måned. SIFOs referansebudsjett er på 8100 kroner.
Dersom en sosialklient klarer å skaffe seg noen inntekter, blir stønaden umiddelbart redusert tilsvarende.
For å komme ut av situasjonen må de skaffe seg en bruttoinntekt på minst 23.000 kroner måneden.
Har en inntekt under dette beløpet, blir en straffet med tilsvarende reduksjon av støtten.
Hvor er insentivet til inntekter da?
De som har bestemt dette er sikkert belest og har fine akademiske titler.
Men hvor er intelligensen, fornuften og bondevettet?

Nye tanker fra den nye NAV-direktøren
Hun sier: Vi må fri oss fra synet om at mennesker går til Nav for å hente penger
En må vel forså henne slik at en må vekk fra gammelt tankegods.
Les artikkelen i Dagbladet
Vi får håpe dette når gjennom nedover i systemet.

Sosialhjelpmottakere blir stigmatisert og forhindret i å komme på bena igjen (Del 1)
Sosialhjelpmottakere mottar hjelp til livsopphold (Kilde: Regjeringen)
Satsene er basert på et referansebudsjett utviklet av
(Kilde:SIFO) (Statens institutt for forbruksforskning) som ikke spesifiserer den enkelte post slik at en kan ettergå dataene.
Uføretrygd
(Kilde:NAV) og minstepensjon (Kilde: NAV)er ikke direkte sammenlignbar fordi beløpene skal dekke strøm og husleie også

Back to content