Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Byrikratiet problemer

Livsutfordringer > Byråkrat-problemer

Byråkrat-problemer

Byråkrati - definisjon
Fra snl.no (Store Norske Leksikon) sakser vi:
"byråkrati - administrasjonsform. Administrasjonsform kjennetegnet ved at beslutningsmyndigheten er hierarkisk ordnet og at de sakene som behandles, er entydig inndelt i myndighetsområder. " ...
..."Byråkratiet som organisasjonsform er blitt møtt med kritikk, bl.a. hevdes det at byråkratiet er for lite smidig og effektivt, eller at formell autoritet ikke nødvendigvis fører til riktige beslutninger." (vår uthevelse)
Fra
lsnl.no: "byråkrat, tilhenger av byråkrati, funksjonær innenfor et byråkrati, særlig som representant for dets langsomme, usmidige og upersonlige behandling av den enkelte sak eller person."(vår uthevelse)
Wikipedia kan du lese mer, også om at byråkratiet har gitt humoristene og satirikerne gode ideer.
I denne sammenheng er det nyttig å kjenne til
Forvaltningsloven
Dersom du har store problemer med å nå gjennom overfor byråkratene, kan du ta kontakt med vår gratis, uridiske tjeneste eller vår sosionomtjeneste
I menyen til venstre finner du en oversikt over noen organisasjoner som kan hjelpe deg eller dine pårørende.
Kjenner du til organisasjoner som ikke er med i listen hadde det vœrt fint om du kunne gi oss beskjed om det
lHER.

Forsiden

Back to content