Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Inkasso

Økonomi-problemer

Inkasso

Inkasso, Renter og gebyr
Når du kjøper noe på kreditt påtar du deg et gjeldsansvar.
Dersom du ikke klarer å betjene denne gjelden kan det koste deg dyrt. Meget dyrt.
Etter handelen vil du få en regning med en betalingsfrist.
Betaler du ikke innen fristen vil du få en purring med et purregebyr og forsinkelsesrente.
Betaler du ikke innen den nye fristen får du inkassovarsel og nytt gebyr.
Betaler du fremdeles ikke går saken til inkasso.
Betaler du fremdeles ikke, blir du innkalt til forliksrådet.
Du MÅ møte i forliksrådet ellers får du uteblivelsesdom.

Back to content