Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Main menu:

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2016

Økonomi-problemer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2017

NAV inviterer nå frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2016. Det kan søkes om tilskudd til drift og tilskudd til prosjekter/aktiviteter.

Les om utlysningen om ordningen her


Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom skal bidra til å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom.

Det kan søkes om tilskudd til drift og tilskudd til prosjekter/aktiviteter. Søknadsfristen er mars

Back to content | Back to main menu