Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2016

Økonomi-problemer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom

NAV inviterer nå frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom for 2016. Det kan søkes om tilskudd til drift og tilskudd til prosjekter/aktiviteter.

Les om utlysningen om ordningen her


Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom skal bidra til å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom.

Det kan søkes om tilskudd til drift og tilskudd til prosjekter/aktiviteter. Søknadsfristen er mars

Back to content