Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Juridisk

Livsutfordringer > Juridiske problemer

Juridisk

JussBuss
Orghjemmeside:
Hjemmeside
Organisasjonens adresse:
JussBuss
Arbinsgate 7
0253 OSLO
Telefon:
22 84 29 00
Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter
Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.
Vi tar imot nye saker per telefon eller ved personlig oppmøte.
Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken.
Saksbehandlingstiden vår er omtrent to uker, men kan variere noe.

Juridisk

JURK
Orghjemmeside:
Hjemmeside
Organisasjonens adresse:
JURK
Arbinsgate 7
0253 OSLO
Telefon:
22 84 29 50
Orgepost:
post-mottak@jurk.no
Juridisk rådgivning for kvinner
tilbyr tilpasset hjelp til selvhjelp for kvinner med udekket rettshjelpsbehov, gjennom rettsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.
Vi skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.

Juridisk

     

Av og til kommer en ut i problemer og trenger juridisk hjelp.
Dette koster ofte mer enn en kan klare og derved øker problemene.
Men vær klar over at de fleste advokater gir en halv time gratis hjelp
Inntektsgrensene for fri rettshjelp er pr 01.01.2009 kr 246.000,- for enslige
og fra kr 345.000,- til kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Salær pr time kr 870,-. Salærsatsen fastsettes når oppdraget avsluttes.
Les mer

I menyen til venstre finner du en oversikt over noen organisasjoner som kan hjelpe deg eller dine pårørende.
Kjenner du til organisasjoner som ikke er med i listen hadde det vœrt fint om du kunne gi oss beskjed om det
HER

Back to content