Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Main menu:

Livsopphold (satser)

Økonomi-problemer

Livsopphold (satser)

LIVSOPPHOLDSSATSER PR MÅNED

TREKK I LØNN/TRYGD/PANT/
SKATTEMOTREGNING

GJELDSORDNING

LØNN/TRYGD/PANT/
SKATTEMOTREGNING/
GJELDSORDNING

LØNN/TRYGD/PANT/
SKATTEMOTREGNING/
GJELDSORDNING

SOSIALSATSER

Oppdatert pr 17.07.2015

Saker eldre enn

Saker eldre enn

Saker etter

Saker etter

Regjeringens
veiledende

Pr. person

01.07.2014

01.07.2014

01.07.2015

01.07.2015

01.01.2015


VoksneEnslige

7713

10715

8048

8048

5700

VoksneEktefelle/samboere samlet

13060

19824

13360

13627

9500

VoksneEktefelle/samboere enkeltvis

6530

9912

6680

6814

4750

Barn0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år)

6530

1930

2365

2412

2200


Barn6-10 år

2490

2490

3135

3198

2900


Barn11-17 år

3165

3165

3960

4039

3700

I husstand med mer enn 3 personer reduseres sats for yngste barn med 20%

Yngste barn0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år)

1892

1930


Yngste
barn6-10 år

2508

2558


Yngste barn11-17 år

3168

2558

for saker etter 1.juli 2015

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

(2-3 netter pr mnd)

(4-8 netter pr mnd)

(9-13 netter pr mnd)

(14-15 netter pr mnd)

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år

204

677

9450

1186


6-10 år

297

981

1369

1719


6-10 år

357

1184

1651

2073

15-17 år (barn som ikke har fylt 18 år)

420

1392

1942

2438

for saker etter 1.juli 2014

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

(4-8 netter pr mnd)

(9-13 netter pr mnd)

14-15 netter pr mnd)

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år)

200

664

926

1163


6-10 år

291

962

1342

1685


11-14 år

350

1161

1619

2032

15-17 år (barn som ikke har fylt 18 år)

412

1365

1904

2390

for saker før 1.juli 2014

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

Samværsklasse 1

(2-3 netter pr mnd)

(4-8 netter pr mnd)

(9-13 netter pr mnd)

(14-15 netter pr mnd)

0-5 år (barn som ikke har fylt 6 år)

168

655

914

1147


6-10 år

285

943

1315

1651


11-14 år

344

1139

1589

1994

15-17 år (barn som ikke har fylt 18 år)

403

1589

1864

2340

Beregning som inntekt ved behandling tas det hensyn til

Barnetrygdpr barn

970

970

970

970

970

Barnebidragsom inntekt

Barnebidragsom utgift (dokumentasjon)

Barnepensjonsom inntekt

Barnesamværsom utgift (dokumentasjon

BarnesamværMer enn 3 barn – 20% pr barn

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kilde: Regjeringens rundskriv om veiledende sosialsatser

Kilde: Statens innkrevingssentral

Back to content | Back to main menu