Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Helse-problemer

Livsutfordringer > Helse-problemer

Helse-problemer


Helse - definisjon
WHO (Verdens helseorganisasjon)definerer helse slik:
"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity."
som oversatt er:

"Helse er en tilstand av fullkomment legemlig, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyter"
I NOU 2005uttales det : Helsevesenet skal forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og legge forholdene til rette for helsebringende atferd i befolkningen.

Norske myndigheter innsnevrer derfor helse til sykdom i forhold til hva FN ved WHO sier.
Derved burde faktisk det norske myndigheter kaller helsevesen hete sykevesen.
Hvor blir det av "sosial velvære"?

Men selv innenfor myndighetenes definisjon har de problemer.

Vi har gjennom en årrekke registrert omfattende kritikk av manglende vilje til å gi ressurser til reell gjennomføring av
DE STORE ORD.
I menyen til venstre finner du en oversikt over noen organisasjoner som kan hjelpe deg eller dine pårørende.
Kjenner du til organisasjoner som ikke er med i listen hadde det vœrt fint om du kunne gi oss beskjed om det
l
HER
.
Helseproblem

Forsiden

Back to content