Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Livsutfordringer > Helse-problemer

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Hjemmeside
Organisasjonens adresse:
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Lille Grensen 7
0159 Oslo
Telefon: 23 13 90 20
post@ombudet.no

Vi arbeider for at du som pasient og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter, for å bidra til økt kvalitet på tjenestene og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Vi kan hjelpe deg med

 • informasjon om dine rettigheter

 • råd og veiledning

 • dialog med tjenestestedet

 • deltakelse i møter

 • bistand i klager


Alle våre tjenester er gratis.

Vi kan hjelpe deg i saker som gjelder:

 • sykehjem

 • rus og avhengighet

 • bolig og økonomisk sosialhjelp

 • hjemmesykepleie og hjemmehjelp

 • psykisk helsehjelp

 • avlastning, støttekontakt og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 • barnevern

 • helsestasjon og skolehelsetjeneste

 • sykehus, legevakt og fastlege

Helse


Forsiden


Back to content