Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Tannhelse-problemer

Livsutfordringer > Tannhelse-problemer

Tannhelse-problemerMunnen er den eneste kroppsdelen som ikke kommer inn under trygderettighetene.
Dette er den delen som kommer først i fokus i møte med andre mennesker.
Dagens tannlegetjeneste er svært dyr for den jevne nordmann, selv for den som har normal inntekt
I 2003 fikk 6% av den voksne befolkningen ikke tannlegebehandling på grunn av dårlig økonomi, mange av disse er avhengig av trygd eller andre offentlige ordninger
Tenner har stor betydning for sosial akseptering
Med manglende eller dårlig tannsett reduseres mulighetene for å få arbeid
Smilet sitter langt inne med dårlige eller manglende tenner og medfører lav selvtillit
Tenner har ikke bare en sosial funksjon, dårlig tannhelse påvirker sterkt den generelle helsen

God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser, og en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner.
Tennene våre er en del av kroppen, derfor mener vi at tannhelse må likestilles med andre offentlige helsetjenester. Vi ønsker at det blir en del av egenandelsordningen.
Vi kan ikke gi oss nå, men vi må stå på til vi har fylt dette hullet i norsk helsevesen.

Back to content