Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Kontakt oss

Om oss

Kontakt oss

Telefon nummer
94 89 55 38
 meg selv
 en venn
 firma
 organisasjon


Back to content