Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Sosialhjelpmottakere blir stigmatisert og forhindret i å komme på bena igjen (Del 1)

Økonomi-problemer

Sosialhjelpmottakere blir stigmatisert og forhindret i å komme på bena igjen (Del 1)

Sosialhjelpmottakere mottar hjelp til livsopphold (Kilde: Regjeringen)
Satsene er basert på et referansebudsjett utviklet av (Kilde:SIFO) (Statens institutt for forbruksforskning) som ikke spesifiserer den enkelte post slik at en kan ettergå dataene.
Uføretrygd
(Kilde:NAV)og minstepensjon (Kilde: NAV)er ikke direkte sammenlignbar fordi beløpene skal dekke strøm og husleie også.

Ensligboende voksen til

Sosialhjelp Minimum

Sosialhjelp   Maximum

SIFO referansebudsjett

Minstepensjon

Mat og drikke

1940

2700

2700

Klær og sko

640

760

760

Personlig pleie

530

680

680

Fritid

980

980

980

Reise

680

680

680

Andre dagligvarer

-

-

220

Husholdsartikler

-

-

340

Møbler

-

-

320

Telefon og mediebruk

-

-

1520

Total

4770

5700

8100

11644

Sosialklienter skal derved ikke holde huset rent, ha telefon, TV eller internett.
Hvordan skal en kunne holde seg oppdatert, søke jobb og være sosial i dagens multimedia samfunn basert på sosiale medier?????

Ansatte i NAV henviser til Frelsesarmeen for å få klær, Fattighusets utdeling av mat, biblioteket for å lese nettaviser og søke jobb på PC der.
Har du vært uheldig og kommet i denne situasjonen så skal du holdes nede, duperes og henges ut

Vi sier bare HUFF for hvilken innsikt, forståelse og medmenneskesyn !!!!

Sosialklienter skal derved ikke holde huset rent, ha telefon, TV eller internett.
Hvordan skal en kunne holde seg oppdatert, søke jobb og være sosial i dagens multimedia samfunn basert på sosiale medier?????

Ansatte i NAV henviser til Frelsesarmeen for å få klær, Fattighusets utdeling av mat, biblioteket for å lese nettaviser og søke jobb på PC der.
Har du vært uheldig og kommet i denne situasjonen så skal du holdes nede, duperes og henges ut

.

Vi sier bare HUFF for hvilken innsikt, forståelse og medmenneskesyn !!!!


Back to content