Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Juridiske problemer

Livsutfordringer > Juridiske problemer

Juridiske problemer

 


Av og til kommer en ut i problemer og trenger juridisk hjelp.
Dette koster ofte mer enn en kan klare og derved øker problemene.
Men vær klar over at de fleste advokater gir en halv time gratis hjelp
Inntektsgrensene for fri rettshjelp er pr 01.01.2009 kr 246.000,- for enslige
og fra kr 345.000,- til kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Salær pr time kr 870,-. Salærsatsen fastsettes når oppdraget avsluttes.

Les mer

I menyen til venstre finner du en oversikt over noen organisasjoner som kan hjelpe deg eller dine pårørende.
Kjenner du til organisasjoner som ikke er med i listen hadde det vœrt fint om du kunne gi oss beskjed om det
HER.
Juridisk

Forsiden

Back to content