Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Main menu:

Hvem er de største (mis)brukerne av offentlige middler?

Økonomi-problemer

Hvem er de største (mis)brukerne av offentlge middler?

NAV har gjort har vært en fiasko, er den drepende kommentaren fra Austlid (adm.dir. i IKT Norge )til den planlagte pengebruken.
Les artikkelen her

Enda en artikkel

Hvor mange fadeseprosjekter får de lov å gjøre? Gang etter gang.
Vi minnes jo forrige navn, Rikstrygdeverket og deres fadeser.
Men de små som gjør en tabbe straffes hardt.

Back to content | Back to main menu