Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Hvem er de største (mis)brukerne av offentlige middler?

Økonomi-problemer

Hvem er de største (mis)brukerne av offentlge middler?

NAV har gjort har vært en fiasko, er den drepende kommentaren fra Austlid (adm.dir. i IKT Norge )til den planlagte pengebruken.
Les artikkelen her

Enda en artikkel

Hvor mange fadeseprosjekter får de lov å gjøre? Gang etter gang.
Vi minnes jo forrige navn, Rikstrygdeverket og deres fadeser.
Men de små som gjør en tabbe straffes hardt.

Back to content