Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Sivilombudsmannen

Livsutfordringer > Byråkrat-problemer

Sivilombudsmannen

Hjemmeside
Organisasjonens adresse:
Sivilombudsmannen
Akersgata 8
0158 OSLO
Telefon: 22 82 85 00
postmottak@sivilombudsmannen.no

Hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige, kan du klage til Sivilombudsmannen.
Før du klager til Sivilombudsmannen, må du ha brukt alle andre klagemuligheter. Det betyr at du først må ha klaget til det offentlige organet som har behandlet eller avgjort saken din, for eksempel kommunen.
Hvis du ikke får medhold i klagen din, må du undersøke om du kan klage saken inn for et høyere klageorgan, for eksempel fylkesmannen.
Hvis ingen av klagene fører fram, og du mener det fortsatt er feil eller urett som ikke er blitt rettet opp, kan du klage til Sivilombudsmannen.
Fristen for å klage til Sivilombudsmannen er ett år fra den endelige avgjørelsen i saken ble tatt eller fra det tidspunktet da forholdet du klager på, inntraff eller oppsto.
Men hvis det offentlige bruker veldig lang tid på å behandle saken din eller ikke svarer i det hele tatt, kan du klage til Sivilombudsmannen på sen saksbehandling eller manglende svar – mens saken fortsatt er til behandling.
Hvis du mener at det offentlige har opptrått på en hensynsløs, krenkende eller annen belastende måte, kan du klage på dette.

Forsiden

Back to content