Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Om oss

Om oss
Vårt arbeid
Stiftelsen Selvhjelpens Hus er en stiftelse som primært arbeider med fattigdomsproblematikk i samfunnet, økt forståelse for økonomisk vanskeligstiltes situasjon.
Vi arbeider også mot sosial urett generelt, og for at rettslig vanskeligstilte får den hjelp de faktisk har krav på.

Vårt mål er økt innflytelse og høyere levestandard for landets trygdete, sosialklienter og personer som av ymse grunner faller mellom to stoler i samfunnssystemet, at de skal bli i stand til å hjelpe seg selv på sikt.

Stiftelsen setter spesielt fokus på samarbeid utsatte grupper imellom, og har rettferdighet og likeverd på et livssyns og partipolitisk uavhengig grunnlag flettet inn i våre vedtekter.
Selvhjelpens Hus er en stiftelse som ved hjelp av egeninnsats og gjensidig hjelp har som formål å bedre livskårene for folk som står i et uønsket avhengighetsforhold til det offentlige.

Stiftelsen Selvhjelpens Hus arbeider med informasjon, rådgivning, saksoppfølging, og sosialpolitisk arbeid overfor myndigheter lokalt og sentralt.
Målet er at folk skal kunne stå på egne ben.

Selvhjelpens Hus er et delvis brukerstyrt sted, med lavterskeltilbud om veiledning og råd, hjelp til søknader, tilgang til aviser, PC, telefon, internett og kopieringsmuligheter.
Det serveres gratis kaffe / te og som regel et måltid.

Det er voksne frivillige medarbeidere som arbeider på huset og andre som besøkende kan å få kontakt med.

Selvhjelpens Hus har et aktivt sosialpolitisk engasjement, og er stadig opptatt av aktiv brukermedvirkning samt forbedringer i lover og forskrifter.
Vi samarbeider med andre grupper og organisasjoner i flere fora, og utvikler og utbrer ideer om selvhjelp- og likemannsarbeid som supplement til samfunnets faglige tilbud som hverken er tilstrekkelig eller når fram til alle.


Back to content