Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Nye tanker fra den nye NAV-direktøren

Økonomi-problemer

Nye tanker fra den nye NAV-direktøren


Hun sier: Vi må fri oss fra synet om at mennesker går til Nav for å hente penger
En må vel forså henne slik at en må vekk fra gammelt tankegods.

Les artikkelen i Dagbladet

Vi får håpe dette når gjennom nedover i systemet.

Back to content