Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Om avhengighet - til ettertanke

Livsutfordringer > Avhengihets problemer

Om avhengighet - til ettertanke

Forsiden

Back to content