Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Spillavhengighets-problemer

Livsutfordringer > Avhengihets problemer

Spillavhengighets-problemer

Av og til blir trangen til stimulans så stor at en ikke klarer å kontrollere den.
Dette kan gå ut over jobb, økonomi, hus og hjem, familie, venner og andre.
I menyen til venstre finner du en oversikt over noen organisasjoner som kan hjelpe deg eller dine pårørende.
Kjenner du til organisasjoner som ikke er med i listen hadde det vœrt fint om du kunne gi oss beskjed om det
HER.
Spillavhengighet

Forsiden

Back to content