Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Sosialhjelpmottakere blir stigmatisert og forhindret i å komme på bena igjen (Del 2)

Økonomi-problemer

Sosialhjelpmottakere blir stigmatisert og forhindret i å komme på bena igjen (Del 2)

Sosialklienter skal leve på 5700 kroner pr måned. SIFOs referansebudsjett er på 8100 kroner.
Dersom en sosialklient klarer å skaffe seg noen inntekter, blir stønaden umiddelbart redusert tilsvarende.
For å komme ut av situasjonen må de skaffe seg en bruttoinntekt på minst 23.000 kroner måneden.
Har en inntekt under dette beløpet, blir en straffet med tilsvarende reduksjon av støtten.
Hvor er insentivet til inntekter da?
De som har bestemt dette er sikkert belest og har fine akademiske titler.
Men hvor er intelligensen, fornuften og bondevettet?

Back to content