Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Nye Saker


Mange år etter at forslaget om et Nav-ombud ble lansert, er det nå enighet på Stortinget om å etablere et slikt ombud.

Mange år etter at forslaget om et Nav-ombud ble lansert, er det nå enighet på Stortinget om å etablere et slikt ombud.
Støtter oss med fotballbiletter

Sentralbanksjef Øystein Olsens myke holdning til skatteparadiser er i realiteten en politisk handling som ligger utenfor bankens virkeområde.
Back to content