Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Nye Saker


Mange år etter at forslaget om et Nav-ombud ble lansert, er det nå enighet på Stortinget om å etablere et slikt ombud.
Støtter oss med fotballbiletter
[link:2]Norge bruker minst på alderdom i Skandinavia

[/link:2]
[link:2]Våre naboer slår oss grundig i bruk av offentlig penger til de eldste innbyggerne[/link:2].
Back to content