Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Økonomi-problemer

Økonomi-problemer
 Økonomi-problemer
Sosialklienter skal derved ikke holde huset rent, ha telefon, TV eller internett.
Hvordan skal en kunne holde seg oppdatert, søke jobb og være sosial i dagens multimedia samfunn basert på sosiale medier?????
Ansatte i NAV henviser til Frelsesarmeen for å få klær, Fattighusets utdeling av mat, biblioteket for å lese nettaviser og søke jobb på PC der.
Har du vært uheldig og kommet i denne situasjonen så skal du holdes nede, duperes og henges ut
Vi sier bare HUFF for hvilken innsikt, forståelse og medmenneskesyn !!!!

Økonomiske problemer kan skyldes mangfoldige årsaker.
Langvarige økonomiske problemer kan resultere i store helsemessige og sosiale problemer og vil på sikt skape fattigdom.


Les mer fra menyen til venstre


Fattigdom
I Norge snakker en ikke om absolutt fattigdom, men relativ fattigdom.
Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen.
Dette gir matriell nød, mangel på penger og goder og medfører sosial ekskludering.
EU regner en person som fattig dersom en kun har råd til halvparten av befolkningens gjennomsnittlige forbruk.
Dette kan for eksempel gi seg utslag i manglende mulighet til å delta i vanlige sosiale aktiviteter
En er derved fattig i forhold til det samfunnet en lever i, dersom en ekskluderes fra det som oppfattes som allment akseptabel standard.
I 2014 var det i Norge:
125 407 mennesker som mottok sosialhjelp
51 724 hadde sosialhjelp som viktigste inntektskilde.www
Kilde SSB


75 000 barn vokser opp i relativ fattigdom i Norge i dag.

Back to content