Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Myndigheter / politikere - DET ER DERE SOM SKULLE SKAMME DERE!

Økonomi-problemer

Myndigheter / politikere
DET ER DERE SOM SKULLE SKAMME DERE!

Mange familier må spise Grandiosa julaften med et totalbudsjett for høytidsdagen for en voksen person på kr 190 og barn ca 100.
Les artikkelen på NRK Hordaland her
Ordningene dere har laget henger ut og stigmatiserer ulykkelige mennesker som av forskjellige grunner har havnet utenfor systemet deres i "verdens rikeste land".
Er dere så opptatt i å skaffe dere internasjonale, godt betalte jobber at dere glemmer deres egne?
Her er flere eksempler:
Soker ikke om penger til fattige barn
lFlere står i kø for å få gratis mat
Sterk økning i antall foreldre på trygd
Gjør opprør mot fattigdom
Barndommens pris
Rekordmange ber om feriehjelp - givergleden er overveldende
Ga bort badeferie til fattig familie
Få kommuner søker om hjelp til fattige familier
Enorm økning i hjelpeforespørsler pa facebook
6100 flere barn ble fattige i Norge
Forventer flere i matkø
Antall fattige i Kristiansand doblet på tre år
Regjeringa vil hjelpe unge mødre
Stadig flere fattige barn

Back to content