Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Skam tvinger fattige i isolasjon

Økonomi-problemer

Skam tvinger fattige i isolasjon


Forskning tyder på at fattigdom er skambelagt i de fleste land. Det fører til isolasjon og handlingslammelse.
Når en ikke klarer å leve opp til forventningene, og de blir stadig påminnet om at de ikke strekker til. I det ligger det mye skam, sier professor Lødemel som forsker på fattigdom.
Les hele artikkelen på forskning no

Back to content