Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Ledelse

Om oss

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret (les mer om registeret)

Ledelse:
Styre:

 Styrets Leder

Styremedlem:

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Gunnar NortømmeOdd-Rune Tollhaug

Bjørnar Eliasen

Geir Jørgensen

Anne Lise Tollhaug
Roy Kemi
Eilif Reiss
Tom J Gagnon

Revisor:
Registrert ansvarlig revisor
Organisasjonsnummer 965 396 713
ELIN HELENE FJELLBERG
Baker Østbys vei 5
1351 RUD
  
Back to content