Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Dit har ikke vi råd til å gå

Økonomi-problemer

Dit har ikke vi råd til å gå

Sosialhjelpmottakere mottar pr måned
kr 5700 (720 timers  u lykke)
Kilde Regjeringen 2015

Se også SIFO 201
Inntekt og formueeliten mottar pr billett
kr. 1865 (2 timers lykke)
Billettpris gjennomsnitt kr 307
Kilde Operaens årsregnskap 2014
Back to content