Vi arbeider med fattigdomsproblematikken
i det norske samfunnetved å øke forståelsen for økonomisk vanskeligstiltes situasjon
mot sosial urett genereltog for at alle skal få den hjelp
de faktisk har krav på
Go to content

Main menu:

Dit har ikke vi råd til å gå

Økonomi-problemer

Dit har ikke vi råd til å gå

Sosialhjelpmottakere mottar pr måned
kr 5700 (720 timers  u lykke)
Kilde Regjeringen 2015

Se også SIFO 201
Inntekt og formueeliten mottar pr billett
kr. 1865 (2 timers lykke)
Billettpris gjennomsnitt kr 307
Kilde Operaens årsregnskap 2014
Back to content | Back to main menu